Főoldal     Hírek, újdonságok     Székelyföldi Akadémia     Eseménynaptár     Média     Fórum     Hasznos linkek     Elérhetőségek         hu
 Munkaasztal

BejelentkezésFórum

2012-03-06 09:17 Egynyelvű táblak a kétnyelvűek helyett

A DN12-es jelzésű országút felújítása során lecserélt irányjelző táblák, valamint a Maroshévíz bejáratainál lévő helységnévtáblák ügyében Borboly Csaba február 8-án levélben fordult az illetékes hatóságokhoz. Hargita Megye Tanácsának elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy az E 578-as jelzésű európai út (DN12–DN15-ös országút, Kökös–Szászrégen) felújítása során a Hargita megyei szakaszon a korábbi kétnyelvű irányjelző táblák helyére csak román nyelven tájékoztató pannókat állítottak.

Emellett a maroshévízi helységnévtáblákat is egynyelvűekre cserélték. A tanácselnök levelét az Országos Útügyi Vállalathoz, a Brassói Regionális Út és Híd Igazgatósághoz, valamint utóbbi csíkszeredai részlegéhez intézte, és a 33/1995-ös törvényből idéz benne, amely a kisebbségek védelmére 1992-ben Strasbourgban megkötött keretegyezményt ratifikálja. A jogszabály 11. cikke kimondja: „A feleknek erőfeszítéseket kell tenniük a törvényes rendszerük keretében (...), hogy a valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személyek által hagyományosan lényeges számban lakott övezetekben (...), a kisebbségi nyelven is egyaránt kifüggesszék a hagyományos helyi elnevezéseket, az utcaneveket és a nyilvánosságnak szánt más topográfiai jelzéseket ott, ahol kellő igény van az ilyen megjelölésekre.”


Ön hogyan vélekedik a kétnyelvű táblák egynyelvűre való cseréléséről?

 

HOZZASZÓLÁSOK: 0 Hozzászólások
2012-02-29 10:46 Magyar nyelv használata a hivatali ügyintézésben

Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba levélben fordult Mihai Răzvan Ungureanu miniszterelnökhöz és az RMDSZ-es honatyákhoz a lakossági nyilvántartás körében használt formanyomtatványok ügyében.

A javasolt módosítás olyan jelentős joghézagot lenne hivatott megszüntetni, amely eddig megakadályozta azt, hogy a magyar nyelvet (és bármilyen más kisebbségi nyelvet) az állampolgárok a hivatali ügyintézés során írásban is használják. Ennek nemcsak azért van jelentősége, hogy a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeket az ország teljesíteni tudja, hanem azért is, hogy a magyar ajkú lakosság körében az anyanyelv fejlődésére lehetőség nyíljon és a megfelelő terminológia használata megszokottá váljon.


 Véleménye szerint a magyar nyelv hivatali ügyintézésben való használata megkönnyitené  vagy megnehezitené a dokumentumok kezelését?

HOZZASZÓLÁSOK: 3 Hozzászólások
2012-02-29 10:41 Székelykapu program

A székelykapuk a Székelyföld kulturális örökségének részét képezik, hozzátartoznak a települések építészeti arculaltához. Mivel az értékőrzés közösségi érdek is, a települések közügyének is számít.

Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata 2009-től végez a székelykapuk felújitására vonatkozó tevékenységet, amelyet idén is folytatni kíván.

 

Települése arculatának szempontjából fontos elemnek tartja a székelykapukat?

 Véleménye szerint mely a székelykapuhoz hasonló elem a települések arculatának azon meghatározó eleme amely megőrzésre érdemes?

 

 

HOZZASZÓLÁSOK: 1 Hozzászólások
2012-02-23 09:35 Kihelyezett tanácsülések

A megyei tanács közelebb szeretné vinni a döntéseket a lakossághoz, ugyanakkor szeretnék, hogy a megyei tanácsosok is több helyismerettel rendelkezzenek, ezért rendszeresen tartanak kihelyezett üléseket a megye különböző településein.


Milyennek itéli a kihelyezett tanácsülés kezdeményezést?

 

HOZZASZÓLÁSOK: 0 Hozzászólások
2012-02-23 09:28 Gyerekmosoly program

Hargita Megye Tanácsa gyerekmosoly programjával a nevelés-oktatás színvonalbeli különbségeinek csökkentését kivánja elérni a Hargita megye óvodák esetében. Elsődleges célja barátságos környezet kialakitása kisgyermekek számára, ezt az óvodatermek falainak szakszerű kifestésével kivánja megvalósitani.

A program a nevelési intézmények infrastukturális fejlesztésén keresztül kivánja megteremteni az egészséges környezethez és hatékony neveléshez való hozzáférést a méltányos nevelési környezet alapkövetelményeinek figyelembevételével.


Ön szerint a megfelelő környezet hozzájárulhat a nevelés-oktatás színvonalbeli különbségeinek csökkentéséhez?

 

Véleménye szerint a mesefigurák festésén túl mire kellene figyelni az oktatási intézmények színvonalasabbá tételéhez?

 

 

HOZZASZÓLÁSOK: 5 Hozzászólások
2012-02-23 08:58 Idősek program

Hargita Megye Tanácsa idősek programja keretén belül olyan tevékenységek támogatásában kíván részt vállalni mint székelyföldi kirándulások szervezése, idősnapi rendezvények szervezése és csomagosztás támogatása, más megyék- Beszterce Naszód, Temes, Kolozs, Fehér- szórványközösségeivel partnerségben idősöknek és nyugdíjasoknak szervezett tevékenységek.

A megyei tanács számára mindig is fontossággal bírt az idősek támogatása, ezt tükrözi az is hogy tavaly például összesen hét vonatkozó projektje volt, amelyek révén 288 nyugdíjas 40 településre látogathatott el. Ezentúl nyugdíjasklubok kulturális programjait is aktívan támogatta.


Ön felelősségének érzi idősek számára programok szervezését?

 

Hogyan vélekedik Ön a Megyei Tanács idősek programjáról?

 

LETÖLTÉS
HOZZASZÓLÁSOK: 0 Hozzászólások
Oldalak:      < Első > < Előző >   1    2    3    4   < 5 >   6    7   < Kövektező > < Utolsó >