Főoldal     Hírek, újdonságok     Székelyföldi Akadémia     Eseménynaptár     Média     Fórum     Hasznos linkek     Elérhetőségek         hu
 Munkaasztal

BejelentkezésFórum

2014-01-13 13:54 SzavazásHargita Megye Tanácsa Elemző csoportja a Hargita megyei turizmus fejlesztési lehetőségeiről kérdezte az olvasókat:


Hargita Megye Tanácsa felmérések, közvélemény-kutatások, honlapon történő szavazások révén törekszik a megye lakosságának álláspontjának megismerésére, így a turizmus kérdéskörében is, amely a 2012-ben elfogadott Gazdaságfejlesztési Programjának egyik alappillére.


Október 16–december 16. között szavaztattunk Hargita Megye Tanácsa honlapján, az intézmény aloldalain és facebook-oldalain azzal a kérdéssel, hogy milyen eszközökkel élénkíthető leginkább térségünk turizmusa, és 80 válasz érkezett. A  számot tekintve hangsúlyozzuk, hogy az eredmények nem reprezentatívak. A válaszadók csaknem 40%-a véli úgy, hogy a felsorolt eszközök mindegyikére szükség van, tehát egyaránt szükséges turisztikai népszerűsítő programok szervezése, a fogadási feltételek és turisztikai szolgáltatások javítása, a turizmusban dolgozók hozzáértésének növelése, megyei turisztikai szervezetek kialakítása, nélkülözhetetlen ugyanakkor egy-két nagyobb velumenű turisztikai beruházás megvalósítása is.


A válaszadók számottevő többsége tehát úgy véli, hogy nincs kimondottan egyetlen olyan eszköz, amelynek használata a turizmus élénkítését eredményezné. Sokkal inkább gondolják azt, hogy különböző eszközök együttes alkalmazása vezet a Hargita megyei turizmus megerősödéséhez. A szavazás eredményeinek tükrében kiemelt figyelmet kellene fordítani a nagyobb turisztikai beruházásokra.

 


A következő kérdés, amelyben arra kérjük Önöket, szavazzanak, a következő:

 

Ön szerint Hargita megyében milyen fejlesztésekre lenne leginkább szükség a 2014–2020 közti periódusban?

 

Szavazni lehet az alábbi linkre kattintva:


https://docs.google.com/forms/d/1e0m5F4q-jW9h_2yaOLpaeSoOYiuygxACyPWIR8E9gFk/viewform


Köszönjük szépen!Hargita Megye Tanácsa

Elemző csoportHOZZASZÓLÁSOK: 0 Hozzászólások
2013-12-11 23:35 Tejtermelés Hargita megyében

A tej piaci mozgásával kapcsolatban született meg a szükséglet egy felmérés elvégzésére, amely keretén belül megvilágításra kerül, hogy milyen szabályok, előírásoknak megfelelve történik a helyi piac helyi tejjel való kiszolgálása, az állományszám nagysága, takarmány kérdése.

 

Ezekre az adatokra alapozva született meg a jelentés, amely a http://elemzo.hargitamegye.ro/tejtermeles-hargita-megyeben/ címről letölthető.

 

Ön szerint milyen következménnyel jár a tejkvóta megszüntetése?

 

Milyen jövőt tud elképzelni a helyi tejtermelést, tejfeldolgozást és tejfogyasztást illetően?

 

Ön szerint milyen akadályokba ütközhet a megyei szarvasmarha állomány növelése?

HOZZASZÓLÁSOK: 0 Hozzászólások
2013-11-11 11:22 Hulladékpapír feldolgozó üzem Hargita megyében?

Vitafórumot szervezett Hargita Megye Tanácsa 2013 október 28-án Papírgyártás Székelyföldön címmel a csíkszeredai megyeházán, a meghívott közbirtokossági vezetők, erdőtulajdonosok, fafeldolgozó vállalatok, oktatási intézmények képviselői részvételével. Szakértők véleménye szerint csak úgy teremthetünk biztos jövőt, ha a fa helyben hasznosítható, feldolgozható. Mindez alapos tervezést, konzultációt, környezeti hatásvizsgálatot, az anyagi és humán (szakmai) erőforrások vizsgálatát teszi szükségessé egy fenntartható megoldás kidolgozása érdekében. A konferencián részt vevő szakemberek, a pro és kontra érvek áttekintését követően, arra a következtetésre jutottak, hogy a megye faállományát nem kimondottan papírgyártásban kell hasznosítani, mivel kérdéses ezen eljárás fenntarthatósága, viszont „nem szabad teljesen bezárni a kaput az esetleges, kisebb kapacitású papírgyártás lehetősége előtt sem". Ilyen jellegű beruházást azonban nem erdőkitermeléssel, hanem a hulladékpapír újrahasznosításával kell megvalósítani.

Végkövetkeztetésként megállapítható, hogy a megyei faipar fellendítése érdekében a legoptimálisabb megoldás egy hulladékpapír feldolgozó üzem létrehozása lenne, amely közösségi tulajdonban kellene működjön (például közbirtokossági kézben).

 

A jelentés elérhető a http://elemzo.hargitamegye.ro/papirgyartas-szekelyfoldon-jelentes/ weblap címen.

 

Az Ön véleménye szerint milyen hatása lenne egy hulladékpapír feldolgozó üzem létrehozása a megye életére, gazdaságára?

 

Ön szerint mennyire lenne működőképes a papír szelektív gyűjtése, amennyiben létrejönne az újrahasznosító üzem?

 

Kérjük, írja meg a papír újrahasznosítással kapcsolatos javaslatait, észrevételeit legkésőbb 2013. november 25-ig.

 

 

HOZZASZÓLÁSOK: 0 Hozzászólások
2013-06-18 10:00 Önkéntesség, motiváció – hogyan hasznosítsuk ezt a településünkön?

A Székelyföldi Akadémia legutóbbi előadásaira június 13-án került sor, Korondon.

A két előadás aktuális társadalmi problámánkra világított rá: a mostani válságidőszakban különösen fontos, hogy megtanuljunk takarékosan bánni véges erőforrásainkkal, vigyázzunk a környezetünkre, próbáljunk egészségesen élni, vagy éppen önfenntartó gazdaságokat működtessünk, ne hagyjuk ősi mesterségeinket elpusztulni - és mindezt tanítsuk meg fiataljainknak, mutassunk nekik példát, hogyan kell felelősségvállalással tenni a közösségért.

 

A lényeg, hogy a különféle problémák kapcsán ne a várakozás vagy a kifogások megfogalmazása határozza meg a hozzáállásunkat, hanem a megoldáskeresés, az aktivizmus - fogalmazott Csonta László, a Zöld SzékelyFöld Egyesület elnöke, "Környezetvédelem és közösségi szerepvállalás. Civil szervezetek, önkéntesség, plusz motiváció - hogyan hasznosítsuk ezt a településünkön? " című előadásában.

 

Véleménye szerint az Ön lakhelyén a helyi gondok, problémák milyen területén lenne szükség a közösségért önkéntesen áldozatot vállaló emberek munkájára?


Melyik az a terület, ahol Ön szívesen vállalna önkéntes munkát, tevékenységet a helyi közösségért?

 

HOZZASZÓLÁSOK: 0 Hozzászólások
2013-04-05 16:35 Összefogás a ditrói templomért

 

Idén ünnepli centenáriumát a Gyergyói-medence jelképeként is számontartott gyergyóditrói nagytemplom. A templom 1909-ben kezdett épülni. A ditróiak Takó János plébános vezetésével nemcsak megépítették azt, hanem jó mecénásoknak is bizonyultak, carrarai márványt biztosítottak a helyi származású Siklódi Lőrinc szobrászművésznek a templom szobrainak elkészítéséhez. A megváltozott viszonyok között a templom felújítása az építés századik évfordulójára nehéz kihívás volt, de a közösség ismét össze tudott fogni, támogatókat keresett, a templom körüli térre a jelenlegi plébános kezdeményezésére elkészült a parkosítási terv is. A ditrói jó példája a közösségi összefogásnak, érdemes lenne tanulságait szélesebb körben is megismertetni.


Ön szerint mennyire hajlandók összefogni, együtt dolgozni az emberek valaminek a megépítése, fenntartása érdekében?


Milyen más pozitív példát ismer környezetéből a közösségi összefogásra?

HOZZASZÓLÁSOK: 1 Hozzászólások
2013-04-04 12:05 A székelység története - vetélkedő

 

Hargita Megye Tanácsa kezdeményezésére és Kovászna Megye Tanácsának társfinanszírozásával került kiadásra a tavalyi évben A székelység története című olvasókönyv. A kiadványt a Székelyföldi Akadémia legutóbbi, gyergyóditrói ülésén is bemutatták. Itt fogalmazódott meg a helyi tanítók részéről egy rendhagyó javaslat, hogy ne tananyagként kezeljék a pedagógusok, hanem annak tartalmát kérjék számon helyi, megyei szinten szervezett iskolai vetélkedőkön, ahol szimbolikus díjakat osztanak ki. Így a székelység története mozgalomként élhet a diákság körében.

 

Ön szerint eredményes lehet a vetélkedő elindítása?

Tapasztalatai szerint mennyire érdeklődnek a diákok az olvasókönyv iránt?

 

HOZZASZÓLÁSOK: 2 Hozzászólások
Oldalak:      < Első > < Előző > < 1 >   2    3   ...   5    6    7   < Kövektező > < Utolsó >